Reaal: premieverhoging tot 100% voor klanten die veel meer dan gemiddeld claimen

Reaal-klanten die veel meer dan gemiddeld claimen kunnen een forse premieverhoging tegemoet zien op hun woonhuis-, inboedel-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering. Het gaat om verhogingen van 50, 75 of 100%. Ook krijgen ze per de verlengingsdatum van hun verzekering een verhoogd eigen risico voor de kiezen.

Reaal: premieverhoging tot 100% voor klanten die veel meer dan gemiddeld claimen

Reaal voert de premieverhogingen voor een deel van de klanten in om de premie in lijn te brengen met het risico op de claims. Volgens woordvoerder Hidde Kuik krijgt minder dan 2% van de verzekerden met de hogere premies te maken. Deze klanten claimen “sterk meer dan gemiddeld” schades en vormen zo een grote kostenpost voor de verzekeraar. “Reaal probeert mensen die weinig of geen schade claimen te ontzien bij premieverhogingen. Daarom kiezen we heel gericht voor een premieverhoging voor de kleine groep die aanzienlijk meer claims indient”, aldus Kuik.

Verhogingen op alle producten

Hoeveel schades je moet claimen om een hogere premie te kunnen verwachten, kan Kuik niet zeggen. Wel dat de verhogingen 50, 75 of 100% zijn. De verhogingen worden doorgevoerd op klantniveau. Dat betekent dat de premies voor alle verzekeringsproducten in het pakket omhoog gaan. Ook het eigen risico gaat voor die groep omhoog. Andere klanten krijgen geen extra premieverhoging, alleen de gebruikelijke indexatie. Als een klant met een verhoogde premie de komende jaren flink minder schade claimt, komt Reaal met een nieuw, aangepast verlengingsvoorstel.

De wijzigingen gaan in vanaf de eerste verlengingsdatum na 1 juli 2017. Klanten worden twee maanden van tevoren per brief op de hoogte gesteld van de voorgenomen premieverhoging, aldus Kuik. Ze hebben dan eventueel gelegenheid om de verzekering op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeraar.

‘Lastige boodschap’

“Wij snappen dat dit een lastige boodschap is om te vertellen aan uw klanten”, schrijft Reaal in een brief aan adviseurs. Volgens Kuik is de maatregel vooraf uitvoerig getoetst bij een klankbord van tussenpersonen en hebben adviseurs feedback kunnen geven. Ze worden volgens de Reaal-woordvoerder per mail en via de website tijdig voorzien van alle informatie rondom de premieverhogingen van hun klanten.

Geen relatie met hoogte provisie

Volgens Kuik heeft de premiemaatregel voor veel claimende klanten niets te maken met de hoogte van provisies op schadeverzekeringen. Recent maakten enkele verzekeraars – waaronder Delta Lloyd – bekend het provisiepercentage op hun schadeproducten te verlagen. De premieverhoging van Reaal is een op zichzelf staande maatregel, en staat los van het provisiepercentage, aldus Kuik.

Bron: AMWEB (http://www.amweb.nl/schade/nieuws/2017/4/reaal-premieverhoging-tot-100-voor-klanten-die-veel-meer-dan-gemiddeld-claimen-10194780?)